การ์ดหมายเลข X-01 ถึง X-04
 • ได้จากการแข่งขันต่าง ๆ ในปี 2555
 • แถมกับ VCD Battle Spirits ของทาง DEX ตั้งแต่แผ่นที่ 7 ไปจนถึงแผ่นที่ 10 (เฉพาะล็อตแรกที่พิมพ์ว่าแถมการ์ด X-Rare)


การ์ดหมายเลข X-05 ถึง X-08

 • ได้จากการแข่งขันต่าง ๆ ในปี 2555
 • แถมกับ VCD Battle Spirits ของทาง DEX ตั้งแต่แผ่นที่ 11 ไปจนถึงแผ่นที่ 14 (เฉพาะล็อตแรกที่พิมพ์ว่าแถมการ์ด X-Rare)

การ์ดหมายเลข X-09, X-11, X-12, X-13, X-14 และ X-19
 • ได้จากการแข่งขันต่าง ๆ ในปี 2555
 • แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 3-5 ทุกกล่อง กล่องละ 1 ใบตามแต่ละสี


การ์ดหมายเลข X-10, X-15,
X-16, X-17, X-18 และ X-20

 • ได้จากการแข่งขันต่าง ๆ ในปี 2555
 • ได้จากกิจกรรมตอบคำถามการ์ดแรร์ทะลุจอ ในช่วงการฉายการ์ตูน Battle Spirits ภาค 1 ของช่อง Cartoon Club ในปี 2555 คลิ๊กรายละเอียด

การ์ดหมายเลข X-25 X-32,
X-33  
 • แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 6 ทุกกล่อง กล่องละ 1 ใบตามแต่ละสี


การ์ดหมายเลข X-23 X-26,
X-27, X-29, X-30, X-31, X-34  
 • สะสมคูปองที่แถมจาก VCD Battle Spirit ภาค 2 ให้ครบ 4 ส่วนตามกติกาที่ระบุในคูปอง แล้วส่งไปแลกได้ที่ บ.DEX

การ์ดหมายเลข X-35 X-36,
X-37, X-38, X-39, X-40
 • แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 7-9 ทุกกล่อง กล่องละ 1 ใบตามแต่ละสี

การ์ดรหัส X ชุด BS10

 • BS10-X01 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 10-11 สีแดง
 • BS10-X02 แลกจากคูปองที่แถมจากการ์ดชุด 10-11 ล็อตร้านการ์ดทั่วไป (ใช้คูปอง 3 ใบ)
 • BS10-X03 แถมกับ VCD Battle Spirits Brave ของทาง DEX แผ่นที่ 10
 • BS10-X04 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 10-11 สีขาว
 • BS10-X05 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 10-11 สีเหลือง
 • BS10-X06 แถมกับ VCD Battle Spirits Brave ของทาง DEX แผ่นที่ 11

การ์ดรหัส X ชุด BS11

 • BS11-X01 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 10-11 สีแดง ล็อต 7-11
 • BS11-X02 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 10-11 สีม่วง
 • BS11-X03 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 10-11 สีเขียว
 • BS11-X04 แลกจากคูปองที่แถมจากการ์ดชุด 10-11 ล็อต 7-11 (ใช้คูปอง 3 ใบ)
 • BS11-X05 แถมกับ VCD Battle Spirits Brave ของทาง DEX แผ่นที่ 12
 • BS11-X06 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 10-11 สีฟ้า

การ์ดรหัส X ชุด BS12

 • BS12-X01 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 12-13 สีแดง ล็อต 7-11
 • BS12-X02 แลกจากคูปองที่แถมจากการ์ดชุด 12-13 ล็อตร้านการ์ดทั่วไป (ใช้คูปอง 3 ใบ)
 • BS12-X03 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 12-13 สีเขียว
 • BS12-X04 แถมกับ VCD Battle Spirits Brave ของทาง DEX แผ่นที่ 13
 • BS12-X05 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 12-13 สีเหลือง
 • BS12-X06 แลกจากคูปองที่แถมจากการ์ดชุด 12-13 ล็อต 7-11 (ใช้คูปอง 3 ใบ)

การ์ดรหัส X ชุด BS13

 • BS13-X01 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 12-13 สีแดง
 • BS13-X02 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 12-13 สีม่วง
 • BS13-X03 แถมกับ VCD Battle Spirits Brave ของทาง DEX แผ่นที่ 14
 • BS13-X04 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 12-13 สีขาว
 • BS13-X05 แถมกับ VCD Battle Spirits Brave ของทาง DEX แผ่นที่ 15
 • BS13-X06 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด 12-13 สีฟ้า


การ์ดหมายเลข SD03-006

 • แบบที่ 1 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด SD03 ล็อตที่ขายใน 7-11
 • แบบที่ 2 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด SD03 ล็อตที่ขายตามร้านการ์ดทั่วไป
 • แบบที่ 3 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด BSC05 ล็อตที่ขายใน 7-11
 • แบบที่ 4 แถมกับ Battle Spirit Deck ชุด BSC05 ล็อตที่ขายตามร้านการ์ดทั่วไป
 • แบบที่ 5 แถมกับ VCD Battle Spirits Brave ของทาง DEX แผ่นที่ 1